ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងការងារ ពន្យារពេលសម្រាប់ការស្នើសុំពន្យារសុពលភាពបណ្ណ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកសារ 2755
ក្រសួងការងារ ពន្យារពេលសម្រាប់ការស្នើសុំពន្យារសុពលភាពបណ្ណ និងសៀវភៅការងារជនបរទេសក្រសួងការងារ ពន្យារពេលសម្រាប់ការស្នើសុំពន្យារសុពលភាពបណ្ណ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស

ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជិវៈ បានសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការកំណត់យកដំណាច់ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ជាឱសានវាទក្នុងការពន្យារសុពលភាពបណ្ណ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជិវៈនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖

អត្ថបទទាក់ទង