វីដេអូ «លោក ហ៊ុន សែន យល់ព្រមភ្នាល់ជាមួយ សម រង្ស៊ី “បើសិន សម រង្ស៊ី ចូលមកកម្ពុជាហើយ “អាជ្ញាធរចាប់ខ្លួន សម រង្ស៊ី មិនបានក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង លោក ហ៊ុន សែន សុខចិត្តចុះចេញពីតំណែង!»

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅវីដេអូខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ |
វីដេអូ «លោក ហ៊ុន សែន យល់ព្រមភ្នាល់ជាមួយ សម រង្ស៊ី “បើសិន សម រង្ស៊ី ចូលមកកម្ពុជាហើយ “អាជ្ញាធរចាប់ខ្លួន សម រង្ស៊ី មិនបានក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង លោក ហ៊ុន សែន សុខចិត្តចុះចេញពីតំណែង!» វីដេអូ «លោក ហ៊ុន សែន យល់ព្រមភ្នាល់ជាមួយ សម រង្ស៊ី “បើសិន សម រង្ស៊ី ចូលមកកម្ពុជាហើយ “អាជ្ញាធរចាប់ខ្លួន សម រង្ស៊ី មិនបានក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោង លោក ហ៊ុន សែន សុខចិត្តចុះចេញពីតំណែង!»

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង