ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វីដេអូ «សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (ខ្មែរ និង អង់គ្លេស)» មានរយៈពេល ៩នាទី ៥១វិនាទី

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 1586
វីដេអូ «សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (ខ្មែរ និង អង់គ្លេស)» មានរយៈពេល ៩នាទី ៥១វិនាទី វីដេអូ «សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (ខ្មែរ និង អង់គ្លេស)» មានរយៈពេល ៩នាទី ៥១វិនាទី

សូមទស្សនាវីដេអូ «សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (ខ្មែរ និង អង់គ្លេស)» មានរយៈពេល ៩នាទី ៥១វិនាទី ខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង