ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា​ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 1197
ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា​ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា​ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា​ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង