វីដេអូ៖ សម រង្ស៊ី អស់លក្ខណ៍ ជាមេបោកប្រាស់ភូតកុហក

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩​ | ទស្សនៈ - នយោបាយ |
វីដេអូ៖ សម រង្ស៊ី អស់លក្ខណ៍ ជាមេបោកប្រាស់ភូតកុហក វីដេអូ៖ សម រង្ស៊ី អស់លក្ខណ៍ ជាមេបោកប្រាស់ភូតកុហក

សូមទស្សនាវីដេអូ “សម រង្ស៊ី អស់លក្ខណ៍ ជាមេបោកប្រាស់ភូតកុហក” ខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង