ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វីដេអូ៖ លោក ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យមានកិច្ចសហការគ្នារវាងក្រសួងការងារ និងមន្ទីរការងារតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត សហការជាមួយក្រុមមេធាវីរបស់លោក ដើម្បីពិនិត្យមុខសញ្ញាដែលត្រូវការពារក្តីជូនស្រី្ត

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 251
វីដេអូ៖ លោក ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យមានកិច្ចសហការគ្នារវាងក្រសួងការងារ និងមន្ទីរការងារតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត សហការជាមួយក្រុមមេធាវីរបស់លោក ដើម្បីពិនិត្យមុខសញ្ញាដែលត្រូវការពារក្តីជូនស្រី្តវីដេអូ៖ លោក ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យមានកិច្ចសហការគ្នារវាងក្រសួងការងារ និងមន្ទីរការងារតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត សហការជាមួយក្រុមមេធាវីរបស់លោក ដើម្បីពិនិត្យមុខសញ្ញាដែលត្រូវការពារក្តីជូនស្រី្ត

អត្ថបទទាក់ទង