ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តី​ជូន​ដំ​​ណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​រម្លឹក​ចំ​ពោះ សមា​គម​ និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​ដែល​ខក​ខានមិន​បាន​បំ​ពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​តាម​ការកំ​ណត់​ដោយ​ច្បាប់​

ដោយ៖ សម ឬទ្ធិពល ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ 2371
សេចក្តី​ជូន​ដំ​​ណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​រម្លឹក​ចំ​ពោះ សមា​គម​ និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​ដែល​ខក​ខានមិន​បាន​បំ​ពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​តាម​ការកំ​ណត់​ដោយ​ច្បាប់​សេចក្តី​ជូន​ដំ​​ណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​រម្លឹក​ចំ​ពោះ សមា​គម​ និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​ដែល​ខក​ខានមិន​បាន​បំ​ពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​តាម​ការកំ​ណត់​ដោយ​ច្បាប់​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​ធ្នូ​  ឆ្នាំ​២០១៧នេះ ក្រសួង​មហាផ្ទៃបាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​មួយ​ ជា​ការ​រម្លឹក​ចំ​ពោះ សមា​គម​ និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ស្រុក​ដែល​ខក​ខានមិន​បាន​បំ​ពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​តាម​ការកំ​ណត់​ដោយ​ច្បាប់​ ដែល​មាន​ខ្លឹម​សារ​ទាំង​ស្រុង​ដូចតទៅ​៖