ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

ដោយ៖ ស៊ីវេត មធុរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1791
ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ៍ ថ្ងៃទី ០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ មន្ត្រីបច្ចេកទេស ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ ការងារបច្ចេកទេសក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមសង្កេតឃើញថាទឹកជំនន់បានកាន់តែមានការស្រកអន់ថយបើធៀបទៅនឹងកម្ពស់ទឹកជំនន់កាលពីម្សិលមិញនៅគ្រប់បណ្តាខេត្តនានា ដែលឋិតនៅស្របតាមបណ្តោយទន្លេនានានៅកម្ពុជា។


អត្ថបទទាក់ទង