ទស្សនាវីដេអូ ស្តីអំពីគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍស្ពានធំៗ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
ទស្សនាវីដេអូ ស្តីអំពីគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍស្ពានធំៗ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ទស្សនាវីដេអូ ស្តីអំពីគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍស្ពានធំៗ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ប្រសាសន៍សម្តេច ហ៊ុន សែន ស្តីអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍស្ពានធំៗ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងការដឹកជញ្ជូនប្រចាំថ្ងៃ។

មកទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង