ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថាននី ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣, ប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ ៤,១៥០៛

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 102
តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថាននី ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣, ប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ ៤,១៥០៛តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថាននី ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣, ប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ ៤,១៥០៛

បើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយត្រូវតម្រូវឱ្យដាក់លក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា ក្នុងតម្លៃ ៤,១៥០៛។

អត្ថបទទាក់ទង