ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍​ ប្រកាសសាងសង់ស្ថានីយអង់តែនបន្ថែមចំនួន១០០ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាទូរសព្ទ និងអ៊ីនធឺណេត

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 1040

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន