ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស រោងចក្រ ស្ថាប័ននានា អាចបញ្ជាទិញ Rapid Test ដោយមិនកំណត់បរិមាណ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 1119

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៅថ្ងៃទី១៩

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ចាត់វិធានការចំពោះជនឆ្លៀតឱកាស ដែលបានយកឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ ទៅធ្វើអាជីវកម្មបន្ត

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 1051

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះជនឆ្លៀតឱកាស