ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អគ្គបណ្ឌិតសភា​ចា​រ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ អាចសម្រេចបានអត្រាកំណើនត្រឹមតែ ២,៤ភាគរយ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 1078

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ អាចសម្រេចបានអត្រាកំណើនត្រឹមតែ