ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ សម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យនាំចូលសាច់បង្កក និងមុខទំនិញបង្កកពីប្រទេសឥណ្ឌាឡើងវិញ

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 618

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធបានជាង ២ពាន់លានដុល្លារ ស្មើនឹងជាង ៩៥% នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ថវិកា ក្នុងរយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំនេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩​ 668

រយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០១៩នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធសម្រាប់ថវិកាជាតិ

ស្អែកនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធការនាំចូលសំរាមមកកម្ពុជា ចំនួន៨៣កុងតឺន័រ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩​ 1181

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន