នាយព្រែក

ញាក់សាច់!! ពេលដឹងតម្លៃចិញ្ចៀនពេជ្រ​ ដែលនាយព្រែក ទិញជូនអនាគត​ភរិយា  ស្ទើរតែមិនចង់ជឿ…..!!

ញាក់សាច់!! ពេលដឹងតម្លៃចិញ្ចៀនពេជ្រ​ ដែលនាយព្រែក ទិញជូនអនាគត​ភរិយា ស្ទើរតែមិនចង់ជឿ…..!!

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

នាយព្រែក ទិញ​ចិញ្ចៀនពេជ្រជូនអនាគត​ភរិយា ដែលមានតំលៃរហូតដល់…..!!