ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឌឹម សុវណ្ណារុំ

គណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ គ្រោងដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រនៅគ្រប់មណ្ឌល, ប្រធានបក្សអាចនឹងឈរនៅមណ្ឌលភ្នំពេញ

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃអង្គារ ទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨​ 2567

ភ្នំពេញ៖ គណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ ដែលគេស្គាល់ថាជាគណបក្សថ្មីមួយរបស់លោក គង់