ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តកំពង់ធំ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សម្រេចបិទផ្សារសេរីស្ទោង បណ្ដោះអាសន្ន ក្រោយរកឃើញអាជីវករម្នាក់មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ 1326

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា