ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឯកសារ

ឆ្នាំ២០២០ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាមានជាង ៣៥ពាន់លានដុល្លារ, ការនាំចេញមានជាង ១៧ពាន់លានដុល្លារ កើន១៦%

ឯកសារថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ 263

យោងតាមរបាយការណ៍ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា នៅឆ្នាំ២០២០

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី វិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍

ឯកសារថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 351

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៅថ្ងៃទី៣១

ក្រសួងការងារ ចេញសេចក្ដីណែនាំអនុវត្តការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ឆ្នាំ២០២១ រយៈពេល៣ថ្ងៃ

ឯកសារថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 296

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី២៣