ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រឡងចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 3994

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ ប្រភេទក្របខ័ណ្ឌ “ក” ចំនួន ៤៦៧ ដើម្បីចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ តាមការចាត់ចែងដូចខាងក្រោម៖