ដំណឹងថ្មី! ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រើនរំលឹកចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រ និងសន្តិសុខជាតិ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ | 0 |
ដំណឹងថ្មី! ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រើនរំលឹកចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រ និងសន្តិសុខជាតិ ដំណឹងថ្មី! ក្រសួងព័ត៌មាន ក្រើនរំលឹកចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រ និងសន្តិសុខជាតិ

នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញប្រកាសដើម្បីជាការក្រើនរំលឹកចំពោះការចេញផ្សាយព័ត៌មានពីប្រភពមួយចំនួន ដែលមានលក្ខណៈប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រ សង្គមជាតិ ឬបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខជាតិ។ ចំពោះខ្លឹមសារលម្អិតមាននៅក្នុងរូបខាងក្រោម។

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង