ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខភាពអភិបាលឯករាជ្យ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ឯកសារ 330
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខភាពអភិបាលឯករាជ្យ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខភាពអភិបាលឯករាជ្យ

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ស្តីពីការជ្រើសរើសបេក្ខភាពអភិបាលឯករាជ្យ។

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានបញ្ជាក់ថា អភិបាលឯករាជ្យមួយរូប ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងត្រូវផុតអាណត្តិការងារនាខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ ដូច្នេះ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សូមប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន ដែលមានបំណងឈរឈ្មោះ ជាអភិបាលឯករាជ្យយ៉ាងតិចចំនួន២រូប ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង នៅក្នុងមហាសន្និបាតភាហ៊ុនិករបស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ សម្រាប់អាណត្តិការងាររយៈពេល៣ឆ្នាំ៕ Fresh News

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖

អត្ថបទទាក់ទង