ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន “អ្វីទៅជាបទដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែល គ.ជ.ប អនុវត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ?”

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 3289
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន “អ្វីទៅជាបទដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែល គ.ជ.ប អនុវត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ?”គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន “អ្វីទៅជាបទដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែល គ.ជ.ប អនុវត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ?”

នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ ឩសភា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើប្រធានបទ “អ្វីទៅជាបទដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែល គ.ជ.ប អនុវត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ?” ។
សេចក្តីប្រកាសនេះមានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង