ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍! រូបភាពពីធម្មជាតិ ល្អបំផុតទាំង ១៥សន្លឹក ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2121
គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍! រូបភាពពីធម្មជាតិ ល្អបំផុតទាំង ១៥សន្លឹក ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍! រូបភាពពីធម្មជាតិ ល្អបំផុតទាំង ១៥សន្លឹក ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧

ធម្មជាតិបង្ហាញពីផ្នែកមួយនៃជីវិតដែលយើងមិនងាយបានឃើញ  វាបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សជំនាន់មុន ពេលដែលមនុស្សមិនទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចឲ្យគេធ្វើទំនាក់ទំនង ជុំវិញពិភពលោកបានយ៉ាងងាយស្រួលបែបនេះនៅឡើយ។ វាក៏បង្ហាញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃធម្មជាតិ និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលធ្វើឡើងដោយមនុស្សផងដែរ៕

ខាងក្រោមជារូបភាពដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ផ្សេងៗគ្នា  នៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ ប្រទេសអង់គ្លេស ឆ្នាំ២០១៧៖

ផ្នែកសាច់រឿង
ផ្នែកវ័យ១៥ ទៅ ១៧ឆ្នាំ
ផ្នែកវ័យ១១ ទៅ ១៤ឆ្នាំ
ផ្នែកវ័យ១០ ឆ្នាំចុះក្រោម
ផ្នែកសត្វឥតឆ្អឹងខ្នង
ផ្នែករូបសត្វ
ផ្នែកសត្វស្លាប
ផ្នែកសត្វរស់នៅក្នុងទឹកនិងលើគោក
ផ្នែកសត្វនិងបរិស្ថាន
ផ្នែកថនិកសត្វ
ផ្នែករុក្ខជាតិ និងផ្សិត
ផ្នែកក្រោមទឹក
ផ្នែកបរិស្ថានពិភពលោក
ផ្នែករូបស ខ្មៅ
ផ្នែកជីវិតសត្វព្រៃ