ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ព្រះបរមរូប និង​ ព្រះ​បរមបច្ឆាមរណ​នាម​នៃ​ព្រះមហាក្សត្រ​-​ព្រះមហាក្សត្រីយានី ខ្មែរទាំង ៧ អង្គចុងក្រោយ

ដោយ៖ ទី និរន្ដ ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ វប្បធម៌ & ប្រវត្តិសាស្រ្ដ 5965
ព្រះបរមរូប និង​ ព្រះ​បរមបច្ឆាមរណ​នាម​នៃ​ព្រះមហាក្សត្រ​-​ព្រះមហាក្សត្រីយានី ខ្មែរទាំង ៧ អង្គចុងក្រោយព្រះបរមរូប និង​ ព្រះ​បរមបច្ឆាមរណ​នាម​នៃ​ព្រះមហាក្សត្រ​-​ព្រះមហាក្សត្រីយានី ខ្មែរទាំង ៧ អង្គចុងក្រោយ

ព្រះបរមរូប និង​ ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាមនៃព្រះមហាក្សត្រ-ព្រះមហាក្សត្រីយានី ខ្មែរទាំង ៧ អង្គចុងក្រោយ មានដូចជា៖

១. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះអង្គឌួង, ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះបរមកោដ្ឋ

២. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម, ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះសុវណ្ណកោដ្ឋ

៣. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះសុីសុវត្ថិ, ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះរាជានុកោដ្ឋ

៤. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះសុីសុវត្ថិ មុនីវង្ស, ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះបរមខត្តិយកោដ្ឋ

៥. ព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម ព្រះសុរាម្រិត, ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះមហាកាញ្ចនកោដ្ឋ

៦. ព្រះមហាក្សត្រីយានី សុីសុវត្ថិមុនីវង្ស កុសមៈនារីនារីរ័ត្ន សេរីវឌ្ឍនា ( មិនមានព្រះបរមបច្ឆាមរណនាមនោះទេ)

៧. ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ, ព្រះបរមបច្ឆាមរណនាម ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ

អត្ថបទទាក់ទង