ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  តែងតាំងលោក កឹម គុណវឌ្ឍន៍ ជាប្រធានសមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជា ជាបណ្តោះអាសន្ន ជំនួសលោក ម៉ៅ អាយុទ្ធ ដែលទទួលមរណភាពដោយសារកូវីដ-១៩

  ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 676
  តែងតាំងលោក កឹម គុណវឌ្ឍន៍ ជាប្រធានសមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជា ជាបណ្តោះអាសន្ន ជំនួសលោក ម៉ៅ អាយុទ្ធ ដែលទទួលមរណភាពដោយសារកូវីដ-១៩តែងតាំងលោក កឹម គុណវឌ្ឍន៍ ជាប្រធានសមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជា ជាបណ្តោះអាសន្ន ជំនួសលោក ម៉ៅ អាយុទ្ធ ដែលទទួលមរណភាពដោយសារកូវីដ-១៩

  លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានចេញប្រកាសសម្រេចទទួលស្គាល់ លោក កឹម គុណវឌ្ឍន៍ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន ជាប្រធានសមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជា ជាបណ្តោះអាសន្ន ជំនួស លោក ម៉ៅ អាយុទ្ធ ដែលទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ កាលពីពេលកន្លងទៅ។

  ប្រកាសនេះ បានបញ្ជាក់ថា សមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជា ត្រូវគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន បំពេញគ្រប់បែបបទនីតិវិធីឱ្យស្របតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន និងត្រូវតាក់តែងលក្ខន្តិកៈ ដើម្បីអនុវត្តក្នុងសមាគមរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈវិស័យនេះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

  ប្រកាសនេះ នឹងមានសុពលភាពរយៈពេល១ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចេញប្រកាសតទៅ៕