ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,៧១៨,៧០៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា)

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1430
  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,៧១៨,៧០៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា)សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,៧១៨,៧០៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា)

  គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,៧១៨,៧០៨នាក់។

  តារាងបញ្ជីបូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង