ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្តបិទការទស្សនាប្រាសាទនានា និងផ្អាកការលក់សំបុត្រចូលទស្សនា នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ

    ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1353
    សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្តបិទការទស្សនាប្រាសាទនានា និងផ្អាកការលក់សំបុត្រចូលទស្សនា នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្តបិទការទស្សនាប្រាសាទនានា និងផ្អាកការលក់សំបុត្រចូលទស្សនា នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ

    អត្ថបទទាក់ទង