ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី នីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ របស់រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកសារ 1935
សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី នីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ របស់រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី នីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ របស់រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីនីតិវិធី នៃការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់។

សេចក្ដីណែនាំរបស់សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង គឺដើម្បីធានាឲ្យរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ អាចជ្រើសរើសបាននូវបុគ្គលិកក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ ដែលមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍សម្រាប់បម្រើការងារជូនរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គណនេយ្យភាព និងសម្លាភាព។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីណែនាំរបស់សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង៖

 

អត្ថបទទាក់ទង