ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី ការដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 416
សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី ការដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី ការដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង

សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី ការដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង នៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង១១:០០ នាទី នៅទីស្ដីការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ អគារ “ស” វិមានរដ្ឋចំការមន ៖

https://youtu.be/-aqYD26FBFI

អត្ថបទទាក់ទង