ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ការបាញ់ទឹកសម្លាប់មេរោគ ឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគ ឬអាល់កុល លើសរីរាង្គមនុស្ស នឹងមិនអាចជួយការពារលោកអ្នក ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-១៩ បានទេ និងអាចមានគ្រោះថ្នាក់

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1671
ការបាញ់ទឹកសម្លាប់មេរោគ ឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគ ឬអាល់កុល លើសរីរាង្គមនុស្ស នឹងមិនអាចជួយការពារលោកអ្នក ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-១៩ បានទេ និងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ការបាញ់ទឹកសម្លាប់មេរោគ ឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគ ឬអាល់កុល លើសរីរាង្គមនុស្ស នឹងមិនអាចជួយការពារលោកអ្នក ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-១៩ បានទេ និងអាចមានគ្រោះថ្នាក់

អត្ថបទទាក់ទង