ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចូលរួមសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | នគរគំនិត |
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចូលរួមសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការចូលរួមសហការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នៅថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំឲ្យលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានី ខេត្ត ត្រូវចូលរួមសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ កៀរគរដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះផ្លូវជនបទ ការងារទឹកស្អាត អនាម័យ និងជួយជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់៕

សូមអានចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង