ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

តោះមកស្គាល់ ស្ពានវែងជាងគេបំផុតទាំង ១២ ក្នុងពិភពលោក

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 2936
តោះមកស្គាល់ ស្ពានវែងជាងគេបំផុតទាំង ១២ ក្នុងពិភពលោក តោះមកស្គាល់ ស្ពានវែងជាងគេបំផុតទាំង ១២ ក្នុងពិភពលោក

ចិន​ជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​ស្ពាន​វែង​ជា​គេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក។ ទោះយ៉ាងណា​ក៏​ដោយ ស្ពាន​វែង​ជាង​គេ​បំផុត​មិន​មែន​សុទ្ធ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ​ទេ។

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​ស្ពាន​វែង​ជាង​គេ​បំផុត​ទាំង ១២​ក្នុង​ពិភពលោក ៖

១២. ស្ពាន King Fahd Causeway ប្រទេស Bahrain

 • ប្រវែងសរុប ៖ ២៥,៧៤ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩៨៦

១១. ស្ពាន The Jiaozhou Bay ប្រទេស ចិន

 • ប្រវែងសរុប ៖ ២៦,៧១ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ២០១១

១០. ស្ពាន Donghai ប្រទេស ចិន

 • ប្រវែងសរុប ៖ ៣២,៥ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ២០០៥

៩. ស្ពាន The Runyang Yangtze River ប្រទេស ចិន

 • ប្រវែងសរុប ៖ ៣៥,៦ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ២០០៥

៨. ស្ពាន The Hangzhou Bay ប្រទេស ចិន

 • ប្រវែងសរុប ៖ ៣៥,៦៧ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ២០០៣

៧. ស្ពានភ្លោះ The Manchac Swamp សហរដ្ឋអាមេរិក

 • ប្រវែងសរុប ៖ ៣៦,៦ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩៧៩

៦. ស្ពានភ្លោះ The Lake Pontchartrain Causeway សហរដ្ឋអាមេរិក

 • ប្រវែងសរុប ៖ ៣៨,៤៤ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ១៩៥៦

៥. ស្ពាន Hong Kong-Zhuhai-Macau ប្រទេស ចិន

 • ប្រវែងសរុប ៖ ៤៩,៩៦ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ២០១៨

៤. ស្ពាន The Bang Na Expressway ប្រទេស ថៃ

 • ប្រវែងសរុប ៖ ៥៥ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ២០០០

៣. ស្ពាន The Tianjin Grand ប្រទេស ចិន

 • ប្រវែងសរុប ៖ ១១៣,៧ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ២០០៦

២. ស្ពាន Changhua-Kaohsiung Viaduct តៃវ៉ាន់

 • ប្រវែងសរុប ៖ ១៥៧,៣ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ២០០៧

១. ស្ពាន Danyang-Kunshan Grand Bridge ប្រទេស ចិន

 • ប្រវែងសរុប ៖ ១៦៤,៨ គីឡូម៉ែត្រ
 • ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ៖ ២០១១

ប្រភព៖ Sabay