ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការ​ពន្យារ​ពេល​រៀប​ចំ​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ និង​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 2962
សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការ​ពន្យារ​ពេល​រៀប​ចំ​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ និង​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការ​ពន្យារ​ពេល​រៀប​ចំ​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ និង​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការ​ពន្យារ​ពេល​រៀប​ចំ​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ និង​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០ ដោយ​ក្រសួង​នឹង​កំណត់ និង​ជម្រាប​ជូន​អំពី​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​សម័យ​ប្រឡង​នៅ​ពេល​ក្រោយ។

សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង