សូមទស្សនាវីដេអូ “ការបាត់បង់សន្តិភាពស្មើនឹងការដើរថយក្រោយ៥០ ឆ្នាំ!”

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
សូមទស្សនាវីដេអូ “ការបាត់បង់សន្តិភាពស្មើនឹងការដើរថយក្រោយ៥០ ឆ្នាំ!” សូមទស្សនាវីដេអូ “ការបាត់បង់សន្តិភាពស្មើនឹងការដើរថយក្រោយ៥០ ឆ្នាំ!”

សូមទស្សនាវីដេអូបទយកការណ៍ ស្តីពី “ការបាត់បង់សន្តិភាពស្មើនឹងការដើរថយក្រោយ៥០ ឆ្នាំ!” ដែលមានរយៈពេល​ ១៧នាទី ១៧វិនាទី ខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
    អត្ថបទទាក់ទង