លោក ថោង ខុន និងគណៈប្រតិភូជាតិ-អន្តរជាតិ ទស្សនាស្តង់ផលិតផលម្ហូបអាហារដែលតាំងបង្ហាញដោ​យមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត និងផ្នែកឯកជន

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
លោក ថោង ខុន និងគណៈប្រតិភូជាតិ-អន្តរជាតិ ទស្សនាស្តង់ផលិតផលម្ហូបអាហារដែលតាំងបង្ហាញដោ​យមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត និងផ្នែកឯកជន លោក ថោង ខុន និងគណៈប្រតិភូជាតិ-អន្តរជាតិ ទស្សនាស្តង់ផលិតផលម្ហូបអាហារដែលតាំងបង្ហាញដោ​យមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត និងផ្នែកឯកជន

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈ​ប្រតិភូជាតិ អន្តរជាតិ អញ្ជើញទស្សនាស្តង់ផលិតផលម្ហូបអាហារខ្នាតតូចដែលតាំងបង្ហាញដោយមន្ទីរទេស​ចរណ៍ខេត្ត និងផ្នែកឯកជន ក្នុងឱកាសសន្និសីទអន្តរ​ជាតិលើកទី១ ស្តីពីទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារសុខារ៉េសុីដង់ភ្នំពេញ៕

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង