ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សំណើចគ្មានព្រំដែន

ដោយ៖ ពូ ខ្លុយ ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កំសាន្ដ & ប្លែកៗ 838

នេះ​​ជា​សំ​ណើចនយោបាយ​ ចំ​អក​ព្រហ្ម​លិខិតមែន​ឬ ឬមួយ​ជា​បាប​កម្ម​របស់​អ្នក​នយោបាយ​ដែល​បាន​សាង​មក​ ខណៈដែល​អ្នក​នយោបាយ​ទាំង​នោះ​ចង់​ដណ្តើម​អំ​ណាច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​? សូម​កុំ​ខឹង​នៅ​ពេល​គេនិយាយ​ការពិត!!!

សន្តិភាព​ពិតជា​មាន​តម្លៃកាត់​ថ្លៃ​មិន​បាន​!

យើង​មិន​ត្រូវ​ការ​សង្គ្រាម​ទេ!

https://youtu.be/VoUUAej5VD8