ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មកស្គាល់ នាវាកម្សាន្ដផ្ទាល់ខ្លួនថ្លៃបំផុតទាំង ១០ ក្នុងពិភពលោក

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ កំសាន្ដ & ប្លែកៗ 1511
មកស្គាល់ នាវាកម្សាន្ដផ្ទាល់ខ្លួនថ្លៃបំផុតទាំង ១០ ក្នុងពិភពលោកមកស្គាល់ នាវាកម្សាន្ដផ្ទាល់ខ្លួនថ្លៃបំផុតទាំង ១០ ក្នុងពិភពលោក

ជា​ការ​ពិត​ណាស់ អ្នក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ស្ដុកស្ដម្ភ​ភាគ​ច្រើន​ចូលចិត្ត​ចំណាយ​លុយ​ទៅ​លើ​របស់​ថ្លៃ​ៗ និង​ប្រណីត​បំផុត​សម្រាប់​ជា​ការ​ប្រើប្រាស់ និង​ការ​កម្សាន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន។ ហេតុ​នេះ​ហើយ មិនមែន​សុទ្ធ​តែ​គ្រប់គ្នា​អាច​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​នៃ​នាវា​កម្សាន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នោះ​ទេ ដោយ​សារ​វា​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ និង​ត្រូវ​ការ​ថែ​ទាំ​ច្រើន​ជា​ចាំ​បាច់។

ដូច្នេះ​ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជានាវាកម្សាន្ដផ្ទាល់ខ្លួនថ្លៃបំផុតទាំង ១០ ក្នុងពិភពលោក ៖

១. Lady Moura ៖ តម្លៃ ២១០ លាន​ដុល្លារ

២. Al Mirqab ៖ តម្លៃ ២៥០ លាន​ដុល្លារ

៣. Dilbar ៖ តម្លៃ ២៥៦ លាន​ដុល្លារ

៤. Al Said ៖ តម្លៃ ៣០០ លាន​ដុល្លារ

៥. Motor Yacht A ៖ តម្លៃ ៣២៣ លាន​ដុល្លារ

៦. Dubai ៖ តម្លៃ ៣៥០ លាន​ដុល្លារ

៧. Azzam ៖ តម្លៃ ៦៥០ លាន​ដុល្លារ

៨. Streets of Monaco ៖ តម្លៃ ១,១ ពាន់លាន​ដុល្លារ

៩. Eclipse ៖ តម្លៃ ១,៥ ពាន់លាន​ដុល្លារ

១០. History Supreme ៖ តម្លៃ ៤,៥ ពាន់លាន​ដុល្លារ

អត្ថបទទាក់ទង