ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សាលដីកាតុលាការ​កំ​ពូល ដែល​សម្រេច​រំ​លាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖ សម ឬទ្ធិពល ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកសារ 1433
សាលដីកាតុលាការ​កំ​ពូល ដែល​សម្រេច​រំ​លាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧សាលដីកាតុលាការ​កំ​ពូល ដែល​សម្រេច​រំ​លាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ តុលាការ​កំពូល ក្នុង​នាម​ប្រជា​រាស្ត្រ​ខ្មែរ បាន​ចេញ​សាលដីកា សម្រេចដូចខាងក្រោម​នេះ៖

 

អត្ថបទទាក់ទង