ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ការតភ្ជាប់ស្ពានសំខាន់ៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានជួយឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿន ជាពិសេសតំបន់ខាងកើត

ដោយ៖ សុវណ្ណ បុត្រា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 208
សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ការតភ្ជាប់ស្ពានសំខាន់ៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានជួយឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿន ជាពិសេសតំបន់ខាងកើតសម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ការតភ្ជាប់ស្ពានសំខាន់ៗក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានជួយឱ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿន ជាពិសេសតំបន់ខាងកើត

អត្ថបទទាក់ទង