លី ម៉ារីណា

លី ម៉ារីណា ផុសហ្វេសប៊ុកព្រមានអ្នកជំពាក់លុយនាងមិនព្រមសង

លី ម៉ារីណា ផុសហ្វេសប៊ុកព្រមានអ្នកជំពាក់លុយនាងមិនព្រមសង

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | កំសាន្ដ & ប្លែកៗ |

លី ម៉ារីណា បានផុសហ្វេសប៊ុកព្រមានដោយប្រយោលមួយទៅអ្នកដែលជំពាក់លុយនាងហើយមិនព្រមសងថានឹងមិនទុកមុខឱ្យជាដាច់ខាត ព្រោះ