ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

ដំណឹងល្អ៖ កម្ពុជានឹងទទួលបានប្រាក់ ៧០% ពីប្រេងឆៅ ៣០ម៉ឺនប៉ារែលដែលបានលួច នៅចុងខែតុលាខាងមុខ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 1187

ករណីប្រេងឆៅរបស់កម្ពុជា ដែលត្រូវបានកប៉ាល់ផ្ទុកប្រេងជិត ៣០ម៉ឺនប៉ារែលបើករត់គេចនោះ

កម្ពុជាគ្រោងនាំចេញប្រេងឆៅជិត៣០ម៉ឺនបារែល ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ ចុងខែឧសភានេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 2605

បរិមាណប្រេងឆៅរបស់កម្ពុជា ជាលើកដំបូង ចន្លោះពី២៧ម៉ឺនទៅ៣០ម៉ឺនបារែល