ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបន្តផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ រយៈពេល ២សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1253
  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបន្តផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ រយៈពេល ២សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការបន្តផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ រយៈពេល ២សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត

  នៅថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការបន្តផ្អាកការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល ២សប្ដាហ៍បន្ថែមទៀត គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

  សូមអានសេចក្តីណែនាំដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង