ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា អំពាវនាវដល់សាសនិកឥស្លាម ជួយចែករំលែកហ្សាកាត់ហ្វ៊ីត្រះដល់សាលារៀនអ៊ីស្លាមកម្រិត២ អាន់នៀកម៉ះ រាជធានីភ្នំពេញ

    ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1284

    គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា អំពាវនាវដល់សាសនិកឥស្លាម ជួយចែករំលែកហ្សាកាត់ហ្វ៊ីត្រះដល់សាលារៀនអ៊ីស្លាមកម្រិត២ អាន់នៀកម៉ះ រាជធានីភ្នំពេញ។

    សូមអានសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម៖

    អត្ថបទទាក់ទង