ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1469
  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត

  សាលារាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តដាក់ចេញវិធានការបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

  សូមអានសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង