ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និងនាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1845
  ខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និងនាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និងនាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ

  ក្រសួងការបរទេស បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និងលោក ផនខាំ វីផាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

  សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង