ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសស្វែងរកអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៦រូប ដែលក្រុមគ្រូពេទ្យពុំទាន់រកទីតាំងឃើញ

  ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1793
  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសស្វែងរកអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៦រូប ដែលក្រុមគ្រូពេទ្យពុំទាន់រកទីតាំងឃើញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសស្វែងរកអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៦រូប ដែលក្រុមគ្រូពេទ្យពុំទាន់រកទីតាំងឃើញ

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញ សេចក្ដីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ រកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៦រូប ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចាត់ចែងក្រុមគ្រូពេទ្យ ដែលក្រុមគ្រូពេទ្យពុំទាន់រកទីតាំងឃើញ ព្រោះពួកគាត់ពុំបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិត ដូចជាលេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដ ។

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានអំពាវនាវដល់សាច់ញាតិ ឬអ្នកដែលស្គាល់អ្នកជំងឺខាងក្រោម សូមជូនដំណឹងដល់ពួកគាត់អោយទៅទទួលការព្យាបាល។

  សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅចាងក្រោមដូចតទៅ៖

  អត្ថបទទាក់ទង