អ្នកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅភ្នំពេញ ក្នុង១គ្រួសារទទួលបានថវិកា៣០ម៉ឺនរៀល និងអង្ករ២០គីឡូក្រាម រយៈពេល១៥ថ្ងៃ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
អ្នកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅភ្នំពេញ ក្នុង១គ្រួសារទទួលបានថវិកា៣០ម៉ឺនរៀល និងអង្ករ២០គីឡូក្រាម រយៈពេល១៥ថ្ងៃ អ្នកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅភ្នំពេញ ក្នុង១គ្រួសារទទួលបានថវិកា៣០ម៉ឺនរៀល និងអង្ករ២០គីឡូក្រាម រយៈពេល១៥ថ្ងៃ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកាដល់អ្នកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅភ្នំពេញ ក្នុង១គ្រួសារទទួលបានថវិកា ៣០ម៉ឺនរៀល និងអង្ករ២០គីឡូក្រាម រយៈពេល១៥ថ្ងៃ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី១​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង