ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ខណ:ភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយ នៅសប្តាហ៍នេះ

    ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1195
    ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ខណ:ភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយ នៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ខណ:ភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយ នៅសប្តាហ៍នេះ

    អត្ថបទទាក់ទង