ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 709
អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅអនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចាប់ពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះតទៅ

េ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះតទៅ។ សូមអានអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង