ព្រឹកនេះ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី «ផែនការបន្លាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទះបណ្តែតទឹក ឲ្យឡើងរស់នៅលើគោកវិញ លើផ្ទៃដី ៤០ ហិកតា ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង»

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
ព្រឹកនេះ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី «ផែនការបន្លាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទះបណ្តែតទឹក ឲ្យឡើងរស់នៅលើគោកវិញ លើផ្ទៃដី ៤០ ហិកតា ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង» ព្រឹកនេះ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី «ផែនការបន្លាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទះបណ្តែតទឹក ឲ្យឡើងរស់នៅលើគោកវិញ លើផ្ទៃដី ៤០ ហិកតា ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង»

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន បង្ហាញពីផែនការបន្លាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើផ្ទះបណ្តែតទឹក ឲ្យរស់នៅលើគោកវិញ លើផ្ទៃដី ៤០ ហិកតា ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង