ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

«ភ្លើងបានឆាបឆេះដល់ចិញ្ចើមភ្នែក សម រង្ស៊ី ហើយ!» (VIDEO)

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 328
«ភ្លើងបានឆាបឆេះដល់ចិញ្ចើមភ្នែក សម រង្ស៊ី ហើយ!» (VIDEO) «ភ្លើងបានឆាបឆេះដល់ចិញ្ចើមភ្នែក សម រង្ស៊ី ហើយ!» (VIDEO)

https://youtu.be/yhnkJ5Lx1rE

អត្ថបទទាក់ទង